DECHOVKA BYLA, JE A BUDE

Výstižný název krásné akce v ZUŠ Bojkovice! Naši žáci spolu s bojkovskými potvrdili pravdivost tohoto tvrzení. Byli jsme u toho a užili jsme si spoustu dobré muziky a srdečného vyprávění hlavního aktéra pana učitele Zdeňka Vanďurky. Tento náš kolega učí na obou ZUŠkách a proto spojil dechaře ve  společném programu. Na pódiu se vystřídaly žákovské soubory, zatím bezejmenná kapela ze ZUŠ Bojkovice a Javorinka Junior, potom se k nim přidala muzika Javorinka ze Strání. Celým programem se nesla dobrá nálada a radost z muziky. Děkujeme a přejeme, ať se vám stále tak daří.

 
 
 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek