Úspěšná výtvarnice

Gratulujeme Karin Neštinové, žákyni výtvarného oboru, k přijetí na UMPRUM Uherské Hradiště. Karin prošla náročnými zkouškami a dostala se na dva obory. V pořadí uchazečů byla na 2. místě. Děkujeme také paní učitelce Lence Blahové a Nikole Jankových, které ji odborně vedly při studiu v ZUŠ od roku 2013 až dodnes.

Pod odkazem si můžete prohlédnout výstavu prací od Karin Neštinové

 
 

„Karin je velmi nadaná a talentovaná, a to nejen ve výtvarném oboru. Od počátku k tvorbě přistupuje s neskrývaným nadšením a velkým nasazením. Ve své práci je samostatná, iniciativní, velmi kreativní a originální. Každý úkol je pro ni výzvou, jak dané téma uchopit a dodat mu nový rozměr. Nejraději kreslí tužkou a suchými pastely, ale výborná je také v malbě, keramice a prostorové tvorbě. 

Při svém talentu zůstává skromná a pracovitá, snahou o sebereflexi se neustále posouvá dál. Je velkou inspirací i pro ostatní spolužáky.

Věřím, že se Karinka ve světě umění neztratí a najde si svou cestu, která ji bude naplňovat. Je mi ctí, že jsem mohla být (pár let) průvodcem na její cestě uměním...“

Lenka Blahová, učitelka výtvarného oboru


„K mým největším koníčkům patří bez pochyby umění. Už ve školce jsem navštěvovala DDM Šikula v Uherském Hradišti a od druhé třídy navštěvuji kroužek Výtvarný obor na ZUŠ ve Strání. Při malování relaxuji a zdokonaluji se v trpělivosti a důslednosti. Nejraději maluji portréty známých celebrit a významné architektury. Často maluji tužkou, pastelkami či prachovým pastelem. K mým dalším koníčkům patří cestování, hra na housle a tagging. Při malování si často pouštím hudbu. Ráda poslouchám Blakkwood a Hollywood Undead. S Výtvarným oborem se každoročně účastním různých soutěží. Občas jsem měla štěstí a podařilo se mi umístit na stupni vítězů. Uměním bych se chtěla zabývat i během studia na střední škole. Pevně doufám, že takto získané zkušenosti se mi budou hodit v  budoucím povolání.“

Karin Neštinová


 
Tvorba INTERNETOvých stránek