Výchovný koncert

1. dubna 2015 jsme pro žáky ZUŠ uspořádali výchovný koncert. Chtěli jsme poskytnout našim dětem nenahraditelný zážitek setkání s živou hudbou.

 
 

Zvuk a hudba provází život člověka již odnepaměti. Nejdříve měla hudba elementární význam. Používalo se jí jako magického prostředku k ovládání přírodních sil, ale také jako způsobu boje proti nemocem a úzkosti. Postupem času se z primitivního léčení magickým způsobem vyvinula celá řada cílených rituálů. Přírodní národy věřily, že hudba (spojení rytmu, zpěvu a tance), vyhání z těla nemoci a zlé síly. Člověk vnitřně pociťuje a prožívá působení hudby. Hudba a jednotlivé zvuky v něm vyvolávají jisté nálady, pocity, afekty.

Hudba proniká do hlubších sfér lidské psychiky než kupříkladu mluvené slovo. Zvuk a hudba jsou nedílnou součástí nás všech. Žijeme v moři zvuků, které přijímá náš organismus, ale často je to jen kulisa, kterou vlastně ani nevnímáme.

Rozdíl mezi živou a reprodukovanou hudbou je podobný jako rozdíl mezi pohlazením vlídnou živou rukou a dotekem plyše. Reprodukované hudbě schází frekvence, které plynou z živé komunikace mezi hráčem a posluchačem. Živě hraná hudba je cennější než sebedokonalejší reprodukce, vzniká v daném okamžiku a je originální, neopakovatelná.

Program koncertu byl sestaven z děl Josefa Haydna, Charlese de Beriota, Claude Debussyho, Ernesta Blocha a George Gerschwina. Posluchači se prošli hudbou klasicismu, romantismu, impresionismu, vyvrcholením koncertu byla jazzem provoněná Rapsodie in Blue. Na pódiu se vystřídali žáci ZUŠ Strání - Lucie Pavlušová, Šimon Bruštík, a učitelé ZUŠ Strání a ZUŠ Uherské Hradiště- Helena Milanová, Magdaléna Koišová, Ludmila Höhnová, Štěpánka Koišová. Posluchači byli pozorní a chovali se jako zkušení návštěvníci koncertů, za což zasluhují pochvalu.

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek