TANEC + HUDBA

TANEC + HUDBA = UMĚNÍ. Tak bychom uvedli únorový koncert ZUŠ. A žáci skutečně UMĚLI!  Že tady máme výborné muzikanty už víme, ale začínají nám pod odborným vedením paní učitelky Kláry Tvrdoňové vyrůstat také nadaní tanečníci. 

 
 

Taneční obor má za úkol rozvíjet nejen tělesnou, ale také duševní stránku osobnosti. Není to jen jakýsi rytmický pohyb těla, ale má vyjadřovat smyslový projev, rozvíjet fantazii, vnímavost a představivost. Kromě toho skupinový tanec vyžaduje disciplínu a pohybovou paměť. Tanec i hudba učí děti slyšet, vnímat, cítit, soustředěně přemýšlet, utvářet vlastní názor, ale zároveň respektovat osobnost druhého. Všichni účinkující si zaslouží pochvalu za práci, kterou museli projít, než se postavili na pódium. Děkujeme a ještě jednou tleskáme všem tanečníkům a těmto sólistům: Emě Mikánkové, Markétce Popelkové, Viktorce Flekačové, Josefu Grebíkovi, Šimonovi Bruštíkovi, Danielu Bruštíkovi, Stanislavu Kolajovi, Lucii Pavlušové a Adélce Bruštíkové.

Foto naleznete ve fotogalerii ZUŠ.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek