Archiv


Nasbírali jsme 60 pytlů odpadu

Celá škola se v pátek 20. 4. 2018 zapojila do akce Ukliďme Česko. Cílem bylo projít turistické trasy a ostatní cestičky a zbavit je nepořádku.

 
 

Počasí nám přálo a celkem jsme jako škola nasbírali 60 pytlů odpadu. Je s podivem, že jen kolem sídliště nedaleko sběrného dvora se nasbíralo 10 pytlů, na trase přes Štrbáň děti naplnily 7 pytlů odpadu, za statkem směrem do Jablonic 9 pytlů odpadu. Byly nalezeny pneumatiky, monitor od počítače a další věci, které mohli občané zdarma odvést do sběrného dvora. Po skončení celé akce byly pytle postupně odvezeny technickou správou obce.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek