Archiv


Spolu hravě o dopravě

Dne 15. 5. 2018 se žáci I. stupně zúčastnili interativního pořadu „Spolu hravě o dopravě“. Tato akce je určená žákům základních škol ve Zlínském kraji a je plně hrazena z dotace Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Zlínského kraje.

 
 

Program je realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Pořadem provázeli muzikant Ziggy Horváth spolu se Zdeňkem Patíkem, krajským koordinátorem BESIPu. Pro děti měli nachystáno povídání o bezpečnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu, soutěže jednotlivců i družstev a několik písní s dopravní tématikou. V průběhu akce byli vítězové odměňováni drobnými dárečky a na závěr si všichni mohli vyzkoušet jízdu zručnosti na motokáře nebo vyzkoušet chůzi s brýlemi simulující opilost či účinky drog.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek