Archiv


Exkurze ve hvězdárně

Večer šestnáctého října jela celá naše třída 5. A do hvězdárny v Uherském Brodě. Sraz jsme měli v osmnáct hodin patnáct minut před školou. Jeli jsme autobusem a jela s námi naše paní učitelka Jarmila Málková a paní učitelka Alena Bemerová.

 
 

Když jsme nasedli do autobusu a jeli jsme od školy k mostu, ještě jsme cestou přibrali Ivetu Adámkovou a Dominika Zimčáka. Všichni jsme si zpívali a cesta rychle uběhla. Pak už jsme byli v Brodě, vysedli jsme a kousek jsme šli pěšky. Za chvilku jsme byli u hvězdárny, kde jsme viděli sluneční hodiny. Paní učitelka se šla zeptat pana inženýra Rostislava Rajchla, který nás měl na starosti, jestli už můžeme jít dovnitř. Šli jsme do učebny, kde jsme si posedali. Pan inženýr nám povyprávěl zajímavosti o vesmíru a dával nám otázky. Pak nám pustil film. Určitě se to všem líbilo. Pak jsme se šli podívat do kopule ke hvězdářskému dalekohledu, ale pršelo, tak jsme hvězdy pozorovat nemohli.
Potom jsme šli zase zpátky pěšky. U hřbitova nás čekal autobus a jeli jsme domů. Na zastávkách nás pan řidič Vintr vysadil a maminky už nás tam čekaly.
Exkurze se mi velmi líbila.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek