Archiv


Projektový den

Tématem projektového vyučování byla Voda. Na prvním stupni si paní učitelky připravily spoustu praktických pokusů a úkolů, které s tímto tématem souvisely. Na druhém stupni si žáci losovali tématické bloky, ve kterých pracovali v týmech a plnili úkoly. Cílem bylo zjistit, co nejvíce informací o vodě. Celým dnem nás provázela zelená barva, jako symbol rostlin ale i vody.

 
 
 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek