Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 12. května 2019 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ a ZUŠ školní akademie ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelek pečlivě nacvičovali program pro své maminky. Všem patří obrovský dík. Svého úkolu se ujali velmi svědomitě a zodpovědně.                

Akademii zahájila skupina hudebníků...    

 
 

Akademii zahájila skupina hudebníků ze ZUŠ. Společně zahráli a zazpívali známé písničky z filmů a pohádek. Průvodního  slova celé akademie se skvěle ujala dvojice Kristýna Dzuráková a Ladislav Kolaja z devátého ročníku. Zpěv a tanec mladších i starších dětí z Javorinky za doprovodu dětské cimbálové muziky dostal publikum do toho správného varu. Když sál utichl, všichni přítomní se zaposlouchali do veršů básně, kterou recitovala Klára Miklášová z 5.A. Velmi milí a šikovní byli nejmladší členové programu - naši prvňáčci. Maminkám popřáli básničkami a poskládanými větami z jednotlivých písmen za doprovodu hudby. Díky vtipnému tancování a krásným pestrým kostýmům jsme se dětmi z 3. A a B ocitli během několika minut nejen ve čtyřech ročních  obdobích, ale v každém měsíci zvlášť. Čtvrťáci si pro maminky připravili tanec s deštníky na známou píseň Duhová víla. Všechny v sále přesvědčili, že umí skvěle nejen tancovat, ale i cvičit. Po tanci následoval přednes vítězné prózy v podání Barbory Popelkové ze 3.A. Taneční číslo měly pro maminky připravené také děti z družiny a žákyně z 6. A a 6. B. Moderní rytmická píseň i tanec nás všechny pořádně rozproudily. Poslední recitovanou básničkou v programu byla vítězná báseň v okrskovém kole recitační soutěže v Uherském Brodě. Adéla Janovská z 1.A s ní zvítězila v nulté kategorii. Žáci z 8. A všechny přítomné pobavili skvělou scénkou ze života. Předvedli, jak se se svými radostmi a starostmi dokáže vypořádat rodina Beranů. Na závěr programu popřáli maminkám a babičkám k svátku Dnu matek Kristýna s Ladislavem všechno nejlepší. Krásnou nezapomenutelnou tečkou letošní akademie byla anglicky zazpívaná píseň v podání Valentýny Vintrové ze 7. B.

Jednotlivá vystoupení pro maminky a babičky byla připravena s láskou a vděčností. Věříme, že se připravený program všem líbil. Velké poděkování patří nejen účinkujícím dětem, ale také vybraným žákům sedmých a devátých tříd, kteří s velkou ochotou pomáhali chystat a uklízet nářadí a mikrofony během celého představení. Jiní zase ochotně a s velkou snahou pomáhali při organizaci programu v zákulisí. 

Děkujeme SRPDŠ za občerstvení pro vystupující děti. Velké poděkování patří zvukařům - panu Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Jirkovi za výborné ozvučení a osvětlení nejen na nedělním představení, ale také na generální zkoušce, která probíhala ve čtvrtek. Vám, milí rodiče, děkujeme za účast. Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy. (www.zsstrani.cz)

 
Tvorba INTERNETOvých stránek