Archiv


Beseda o holocaustu

V pátek 20.11.2009 byla pro žáky devátých tříd uspořádána projekce filmu O zlém snu (vzpomínkový příběh ženy, která prošla Terezínem, Osvětimí a pochodem smrti).

 
 

Následovala beseda s pamětníkem panem Václavem Veselým ze Strání. Ten, ve svých osmdesáti sedmi letech, ochotně a velmi přesně popsal své vlastní zážitky z koncentračního tábora v Osvětimi a pochodu smrti, kterého se také účastnil. Svými zážitky připomněl všem přítomným hrůzy druhé světové války a zároveň upozornil na nebezpečí rozmáhajících se neonacistických hnutí. Tímto bych mu chtěla za všechny poděkovat a popřát mnoho zdraví.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek