Archiv


Školní strašidelní

Školní strašidlení je školní akce pro žáky I. stupně, která proběhla ve večerních hodinách 31. řijna 2019 v budově naší školy. Celkem se akce zúčastnilo přes 120 dětí.

Strašidlení mělo 7 stanovišť zejména v odborných učebnách, kde žáci plnili úkoly, za které dostali razítko. Na konci strašidelné obchůzky školy byli odměněni sladkým strašidýlkem nebo dobrotami, které pro žáky přichystala pí. Markéta Adolfová. Tímto jí velmi děkujeme za podpoření této akce. 

Děkujeme také všem paním učitelkám z I. stupně a paní učitelce Petře Popelkové za krásnou výzdobu školy. Večerem děti provázely paní učitelky Petra Adámková, Eva Bruštíková, Miroslava Králíková, Libuše Želibabková, Petra Popelková, Marie Šimková, Marie Zetková, Iveta Popelková-Gibalová, paní ředitelka Iva Stupková, školní asistentky Marcela Hupková a Jitka Benešíková, a také školní asistentka Helena Majorová. 

Děkujeme také všem pomocníkům z řad našich žáků! 

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek