Archiv


Rodičovský ples

Kráska a zvíře bylo téma letošního rodičovského plesu, který tradičně pořádá SRPDŠ Strání. Ples slavnostně zahájilo sedmnáct párů deváťáků, doplněných o tři žáky osmého ročníku. Žáci zatančili polonézu a valčík. Taneční průpravu měly na starosti paní učitelky Marie Zetková a Klára Jakešová. Pohádkovou výzdobu připravili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Petry Popelkové a paní učitelky Věry Zetkové.

Vedení školy děkuje všem dobrovolníkům a zejména SRPDŠ, kteří se podíleli na přípravě tohoto plesu. Získané finanční prostředky budou věnovány na výukové programy pro žáky, nákup knih, podporu dopravy na lyžařský kurz a jiné.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek