Archiv


Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.

 
 

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocování výsledků zkoušky.

Všechny aktuální informace budou žákům sděleny po obnovení přítomnosti žáků ve škole, včetně rozdání zápisových lístků.

Podrobnější informace najdete v příloze.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek