Archiv


Konzultace pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče,

od 8.6.2020 je zahájena možnost konzultací ve škole pro žáky 2.stupně z M a Jč (popř. jiného předmětu). V případě zájmu žáka je nutno konzultace domluvit předem s vyučujícím daného předmětu. Při vstupu do školy budou mít žáci roušku, použijí desinfekci a odevzdají vyplněné "Čestné prohlášení", 

Upozorňujeme, že distanční výuka nadále pokračuje a konzultace ji nenahrazují.

Rozpis konzultací: pondělí - 6.roč, úterý - 7.roč, středa - 8..roč

(M 8:30 - 9:30, Jč 9:50 - 10:50, jiné předměty dle předchozí domluvy s vyučujícím), 

 
 
 
Přiložené soubory
čestné_prohlášení.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek