Archiv


Informace MZČR

MZČR zavádí mimořádným opatřením povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, pro žáky 2.stupně i učeben. Viz příloha

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek