Archiv


Omezení výuky tělesné výuky, hudební výchovy a kroužků ŠD a ŠK

Na základě usnesení vlády ČR bude výuka v tělesné výchově na 2.stupni od 5.10.2020 realizována ve venkovních prostorách, především formou vycházek. Žádáme žáky, aby do těchto hodin měli teplé sportovní oblečení a vycházkovou obuv. 1.stupně ZŠ se toto omezení netýká.

Hodiny hudební výchovy budou probíhat bez zpěvu, bude pozastavena činnost kroužků ŠD a ŠK.

Školní družina zůstává v provozu.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek