Archiv


Nová učebna chemie a jazyků

V rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ byla vybudována nová učebna chemie a jazyků. Taktéž bylo v areálu školy vybudováno malé arboretum. Foto viz příloha

 
 
 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek