Archiv


Zahájení výuky od 18.11.2020 pro žáky 1. a 2.ročníků ZŠ

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v základních školách, pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Taktéž bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny. Žákům 1. a 2. tříd budou obědy od 18.11.2020 automaticky přihlášeny, kdo nebude mít o stravu zájem, musí si oběd odhlásit.

Žáci 1. a 2. ročníku budou vzděláváni dle rozvrhu hodin, který jim může být z organizačních důvodů upraven, nebudou probíhat hodiny hudební a tělesné výchovy. Roušky povinné pro všechny po celou dobu pobytu ve škole (prosím o 2 náhradní roušky do aktovky), děti s příznaky respiračního onemocnění budou z preventivních důvodů poslány domů.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek