Archiv


MŠMT stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy  21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek