Archiv


Distanční a prezenční výuka od 4. 1. 2021

Od pondělí 4.1.2021 bude na základě nařízení vlády probíhat pro žáky 1. a 2. ročníku prezenční výuka ve škole a pro žáky 3. až 9.ročníku ZŠ a pro všechny žáky ZUŠ distanční výuka. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Bližší informace budou předávat průběžně třídní učitelé.

Strava bude žákům 3. - 9. ročníku odhlášena, kdo bude mít zájem o stravu do jidlonosičů, musí si ji opět přihlásit a jidlonosiče doručit do školní jídelny do 8:00 ráno.

Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku s prezenční výukou bude provozována dle přiloženého manuálu MŠMT.

 
 
 
Přiložené soubory
priloha_856067737_0_Informace.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek