Archiv


Vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2020/2021

Žákům 1. a 2. ročníku bude předán výpis vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28.1.2021

Žákům 3. až 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům bude ve čtvrtek 28.1.2021 sdělen obsah vysvědčení prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. Výpis vysvědčení za první pololetí předá škola těmto žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

 
 
 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek