Archiv


Rotační výuka pro žáky 1.stupně od 12.4.2021

Prezenční výuku od 12.4.2021 na prvním stupni ZŠ zahájí všechny třídy s označením A, tj. 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Zbylé třídy s označením B budou pokračovat v distanční výuce - tj. 1.B, 2.B, 4.B, 5.B. V dalším týdnu dojde k rotaci tříd.

Každé pondělí a čtvrtek ráno proběhne testování žáků AG testy dle pokynů a metodiky MŠMT - instruktážní video zde

  • Zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal.
  • Dále se testování nebude provádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, pokud výsledek není starší 48 hodin a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu - respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO ZZd.

Všichni žáci prezenční výuky budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že o stravu nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Družina bude probíhat odděleně pro žáky 1. a 2. tříd účastnících se prezenční výuky.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek