Archiv


TechnoChallenge 2021

Žáci 5. – 7. ročníku se zapojili do technické soutěže, kterou pořádá Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Průvodním heslem letošního sedmého ročníku je: ,,Tvoříme doma‘‘. Žáci 5. ročníku jsou zařazeni do kategorie TechnoChallengeMini se soutěžním tématem: ,,Fantazii se meze nekladou‘‘. Kategorie TechnoChallenge Mladší tvůrce je určena žákům 6. a 7. tříd, jejichž úkolem je navrhnout a zhotovit model dopravního prostředku. Žáci si konstrukcí prověřili svou tvořivost, zručnost a také si sestavili technologický postup svého výrobku. Ukázku vybraných prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii, těm nejlepším držíme pěsti a přejeme jim pěkné umístění!  

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek