Archiv


Výsledky přijímacího řízení do ZŠ

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání a o odklad povinné školní docházky. O přijetí a odkladu rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí/odkladu již vám nebude zasíláno, ale je oznámeno

- zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy),

- a na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly - viz příloha 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek