Archiv


Rotační výuka pro žáky 2.stupně

Prezenční výuku od 10.5.2021 na 2.stupni ZŠ zahájí všechny třídy s označením A, tj. 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Zbylé třídy s označením B budou pokračovat v distanční výuce - tj. 6.B, 8.B, 9.B. V dalším týdnu dojde k rotaci tříd.

Každé pondělí a čtvrtek v 7:45 proběhne ve třídách testování žáků 2.stupně AG testy dle pokynů a metodiky MŠMT - instruktážní video zde. Prosím žáky o dochvilnost!

  • Zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal.
  • Dále se testování nebude provádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, pokud výsledek není starší 48 hodin a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu - respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO ZZd.

Všichni žáci prezenční výuky budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že o stravu nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek