Archiv


Výstava Multi kulti

Od 1. do 12. 3. 2010 je naší škole zdarma zapůjčena výstava Multi kulti. Projekt „Multikulturní výchova v Olomouckém kraji“ představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska.

 
 

Žáci tak mají možnost dozvědět se něco o historii jednotlivých zemí, zvycích i tradicích, mnohdy odlišných od těch našich.

V návaznosti na výstavu žáci 7., 8. a 9. ročníků v pondělí 1. 3. absolvovali hodinový výukový program o Romech, kde se sami formou skupinové práce dozvěděli více informací o této národnostní menšině.

Více ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek