Archiv


Netradiční tělocvik pátého ročníku

Protože současní páťáci neabsolvovali kvůli hygienickým nařízením jízdy a testy na dopravním hřišti v Uherském Brodě, pokusili jsme se jim to částečně vynahradit. Za pomocí asistentek jsme připravili 9 stanovišť. Na některých si žáci vyzkoušeli jízdy zručnosti (slalom, přenesení míčku z místa na místo, jízdu po nerovném terénu apod.), na jiných předvedli své znalosti z pravidel silničního provozu a procvičili se v poznávání dopravních značek. Všichni se snažili a nadšeně plnili zadané úkoly, takže si zasloužili cyklistický průkaz. O tom, jak se akce vydařila, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek