Archiv


DEN DĚTÍ na 1. stupni

Dne 1. června 2021 jsme uspořádali pro děti k jejich svátku zajímavé dopoledne plné soutěží, pohybových her a vycházek. Počasí nám přálo, tak jsme si všichni svátečního dne náramně užili. Děti z jednotlivých tříd byly rozděleny do skupin a každá skupina se snažila na třech stanovištích získat za sportovní aktivity co nejvíce bodů. Musím konstatovat, že si děti vedly opravdu skvěle. Ti nejlepší byli odměněni diplomem, ostatní dostali diplom za odvahu a šikovnost. Všem patří velká gratulace a poděkování za to, že i přes obrovskou chuť soutěžit dodržovali veškerá koronavirová opatření.

 
 

Chtěla bych poděkovat zejména našim asistentkám Marcele Hupkové, Heleně Majorové a Jitce Benešíkové za slavnostní přípravu areálu kolem školy a za zorganizování pohybových aktivit na jednotlivých stanovištích. Báječná balónková atmosféra doprovázená hudbou děti motivovala k co nejlepším výkonům. Děkuji také vychovatelce Janě Janigové a Josefu Kloudovi za pomoc dětem při opékání špekáčků. Velký dík patří i všem třídním učitelkám, které pro děti vymyslely další zajímavý program pro žáčky ze svých tříd. Sváteční den se opravdu vydařil a určitě si na něj všichni rádi zavzpomínáme. Více ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek