Archiv


Můj život v době covidové – soutěž

Žáci 6. – 8. ročníku se v rámci hodin dějepisu zapojili do šestého ročníku soutěže SOHI2021, kterou pořádalo středisko orální historie při katedře historie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Vybrané práce byly oceněny balíčkem s drobnými cenami a účastnickým listem.

 
 

Orální historie se zaměřuje na nejnovější dějiny, které mapuje pomocí rozhovorů s pamětníky. Cílem letošního ročníku bylo přimět žáky k sestavení otázek pro jejich rodinné příslušníky a vyzvědět, jak se změnil jejich život ,,v době covidové‘‘.

 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek