Archiv


Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 pro žáky 2. - 9. ročníku  v 9:15 v jednotlivých kmenových třídách (nikoliv společně před budovou školy). Autobus pro žáky ze Květné jede v 9:00 hod.

Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne v 8:30 v MF sále, pak se rodiče s žáky přesunou do třídy, kde jim paní učitelky předají učební pomůcky a sdělí základní informace. Prosím rodiče a žáky, aby měli s sebou při vstupu do budovy školy roušky, popř. respirátory (dle platného nařízrní MZČR).

Na základě pokynů MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. září , 6. září a 9. září 2021.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Obojí nutno písemně doložit.

Platná pravidla pro žáky - viz příloha

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek