Archiv


Projektové vyučování – „Loupežníci“

15. 10. 2021 proběhl u žáků druhého ročníku projektový den. Téma Loupežníci prolínalo celým pátečním vyučováním. Ráno přišly děti do školy už v kostýmech a nechyběly ani neodmyslitelné bambitky. Nejprve si druháci zopakovali vše o životě v lese, vyrobili si masky lýkožrouta, prohlédli si celoškolní soutěžní výstavku ptáků ve vestibulu školy a zazpívali si písničky o lese a jejich obyvatelích. Po svačině se obě třídy vydaly do lesa, kde na ně čekal lesník p. Pavel Novák. Vyprávěl dětem o lesních porostech, zvěři, škůdcích, významu lesa a jiných zajímavostech. Pak na děti čekala lesní fáborková cesta za pokladem. Po splnění všech úkolů a objevení samotného pokladu prošly děti ještě stezkou obratnosti, zasoutěžily si v hodu šiškou na cíl, vyzkoušely si frotáž kůry stromů pomocí voskovky a nasbíraly si přírodní materiál k vytvoření lesního skřítka. Naši malí loupežníci sice nikoho nepřepadli, ale i tak si netradiční dopoledne pořádně užili. Podívejte se do fotogalerie.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek