Archiv


Práce žáků

Žáci 6. ročníku v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy pracovali v mezipředmětových vztazích. Prvním úkolem bylo napsat Rodokmen rodiny a namalovat starou mapu. Spolu jsme si pak povídali o hmotných, písemných a obrazových pramenech a jejich uchovávání. Žáci také měli možnost zhlédnout staré dokumenty z roku 1875.

Další zajímavou prací k učivu Vývoj Země bylo vytvořit kostru dinosaura, kterou doplnili tisky dinosaurů.

K tématu Pravěk si žáci vyzkoušeli techniku suchého pastelu a vytvořili nástěnné jeskynní malby. Nejzajímavější pro ně byla práce s keramickou hlínou. Žáci tvořili keramické nádoby provázkovou technikou. Nakonec jsme se přesunuli do období starověku. K tomuto období si žáci vyhledávali informace a zpracovávali zajímavé referáty obohacené o koláže a kresby.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek