Archiv


Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

V pondělí 28. března 2022 jsme si připomněli 430. výročí narození „Učitele národů“, který je neodmyslitelně spjat s Moravou, Uherskobrodskem i naším okolím.

O jeho nelehkém životě a době, v níž Komenský vyrůstal, žil a tvořil žákům 6. – 9. ročníku povyprávěla paní knihovnice Marie Kloudová. V hodinách českého jazyka si každá třída její povídání poslechla ve školní knihovně, kde se žáci obeznámili i s některými výtisky jeho knih.

Ve čtvrtek 24. března v prostorách multifunkčního sálu na žáky čekala paní Miroslava Poláková s besedou na téma Komenský, největší osobnost českých dějin. Jeho životní pouť (osobní i profesní) doplnila v prezentaci o fotografie některých současníků a osobností 17. století.

Žáci pak osudy tohoto velikána zpracovávali samostatně či ve dvojicích jako pracovní list. Jak se jim práce povedly, můžete vidět na nástěnkách ve třídách, chodbách či ve fotogalerii.

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ J. A. Komenský

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek