Archiv


Projektový den pro žáky 2. stupně

Žáci 2. stupně prožili čtvrtek 21. dubna vyučovací den projektovou výukou na téma Vzduch. Výuka byla rozdělena na 60-ti minutové bloky, které byly zaměřeny na téma Vzduch. Ve fyzice si žáci zkoušeli praktické pokusy, v přírodopise mikroskopovali křídla hmyzu, plnili badatelské úkoly, ve výtvarné výchově tvořili foukanou technikou, v českém jazyce tvořili křížovky, básničky a psali děkovný dopis Zemi. V chemii měřili hodnoty okysličení a pracovali s oxidem uhličitým, v jazycích si obohacovali slovní zásobu a jednoduché pokusy popisovali. V zeměpise doplňovali rébusy a kvízy.

Věříme, že projektový den žáky nejen obohatil, ale hlavně že je bavil.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek