Archiv


Den Země

Svátek Země si naše škola připomněla v týdnu od 22. do 26. dubna 2013. Děti chodily oblečeny do barev symbolizující základní živly Země. V pondělí žlutá - Slunce, v úterý modrá - voda, ve středu hnědá - půda, ve čtvrtek  zelená -rostliny, v pátek červená - láska k přírodě.

 
 

 

Tématem tohoto roku byli živočichové. Žáci prvního stupně pracovali s tímto tématem ve výuce.  V pondělí také poznávali terén a ve čtvrtek měli výukové programy vedené lektory vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty. V okolí školy se dozvídali o tématech Tajemství včel, Jak se rodí či rostou, Brouci a Co nepatří do popelnice.

 

Žáci druhého stupně měli projektové vyučování, kde téma živočichové zpracovávali v blocích Vv, Čj, Aj a Z.

 

Každá třída si také vyhrabala a uklidila úsek kolem školy.


 
Tvorba INTERNETOvých stránek