Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 22. května 2022 se uskutečnila v kulturním domě ve Květné Akademie ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelek pečlivě nacvičovali program pro své maminky.      Akademie byla zahájena básničkou a proslovem paní ředitelky Mgr. Ivy Stupkové. Žáci z 9. A se na začátku i na konci ujali průvodního slova, ve kterém připomněli, jak důležitou roli v našem životě hraje maminka. Zpěv a tanec mladších i starších dětí z Javorinky za doprovodu dětské cimbálové muziky dostal publikum do správné folklórní nálady. Žáci z 3. A nám předvedli, jak se tančí Lví tanec. Třída 3. B v krojích rozesmála publikum svým skvělým hereckým výkonem z vybraných scének Slovácko sa nesúdí. Pak nastoupili  nejmladší členové programu - naši prvňáčci. Maminkám se předvedli v kostýmech berušek a mravenečků. Na konci svého vystoupení se každý vydal za svojí maminkou, aby jí daroval růži.  

            A přišlo i na jiné tanečky:  Zumba Kids v podání žákyň  ze 4. A, 5. A a 7. A, moderní tanec děvčat z 6. A a tanec Děti ráje, který předvedly družinkové dětí z  1. – 3. tříd. Páťáci ukázali maminkám, jak lehce zvládají i obtížnější akrobatická cvičení. Téměř každé vystoupení bylo proloženo básničkou nejlepších recitátorů. Na závěr programu jsme po desetiminutové přestávce s potěšením zhlédli divadlo O jezinkách, které v dramatickém kroužku nacvičily žačky 2. – 5. tříd.

 
 

Jednotlivá vystoupení pro maminky a babičky byla připravena s láskou a vděčností. Věříme, že se připravený program všem líbil. Velké poděkování patří účinkujícím dětem, pedagogům základní školy i základní umělecké školy, vychovatelkám z družiny i asistentkám, vedoucím Javorinky, Zumby Kids, dramatického kroužku. Děkujeme také vybraným žákům osmých a devátých tříd, kteří s velkou ochotou pomáhali. Někteří chystali a uklízeli nářadí, další se starali během celého vystoupení o mikrofony a jiní se ochotně ujali organizování v zákulisí, kde dohlíželi na příchod účinkujících na jeviště.

Děkujeme SRPDŠ za občerstvení pro vystupující děti. Velké poděkování patří zvukařům - panu Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Pavlovi za výborné ozvučení a osvětlení na páteční generální zkoušce i na nedělním představení. Vám, milí rodiče, děkujeme za účast. Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek