Archiv


Projektový den ve 4. A

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhla ve třídě 4. A čtyřhodinová projektová výuka se zaměřením na environmentální výchovu – téma Les a vývoj lesa s životem brouků a téma Voda – život v rybníce. Výuku vedla odbornice z praxe Mgr. Petra Horáčková pocházející ze Vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty. Všichni si vyprávěli o lese a rybníce – děti si neustále uvědomovaly důležitost lesa a vody. Ve skupinkách skládaly obrázek stromu a hovořily si o jeho vývoji. Skládaly puzzle na téma hmyz, učily se pomocí ukázek odborné názvy motýlů, brouků a ryb. Pomocí zvuků rozlišovaly živočichy žijící u vody a došlo i na lovení rybiček. Dle ukázek modelů brouka roháče se učily jeho vývoj. Společné vypracovávání pracovních listů bylo součástí programu. Děti byly do výuky zapojeny po celou dobu působení pedagoga, s ochotou plnily zadané úkoly, za což si zasluhují obrovskou pochvalu. Děkuji Mgr. Petře Hrbáčkové, která pro děti připravila zajímavé dopoledne. Děkuji také Mgr. Marii Šimkové za zprostředkování přínosného projektu pro naši třídu.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek