Archiv


Informace pro rodiče žáků 9. a 8. ročníku

V pondělí 24. 10. 2022 se uskuteční v multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání informativní schůzka s výchovnou poradkyní a se zástupci středních škol z okolí. Výchovná poradkyně v 15:30 sdělí informace k přijímacímu řízení. Od 16 hodin budou k dispozici zástupci středních škol, kteří poskytnou informace ke studiu na jejich škole. Využijte tuto příležitost k získání informací. Schůzka je vhodná pro rodiče i žáky devátého i osmého ročníku.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek