Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 16. 5. 2010 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelů nacvičovali program pro své maminky. Byl to přece dárek k jejich svátku.

 
 

Celým programem nás provázeli Martina Zámečníková z IX. B a Josef Janiga z IX. A . Měli jsme možnost zhlédnout tance téměř všeho druhu, k čemuž nám přispěli mravenečci z 1. A , školní družina, country kroužek, kroužek orientálních tanců a žáci z VI. B. Jiní zase popřáli svým maminkám k jejich svátku básničkami. Velmi mile recitovali žáčci z 1. B. Měli jsme možnost slyšet i tři vítězné básně z letošní školní recitační soutěže žáků z I. A, II. A a V. A. Žáci třetích tříd nám předvedli, jak se chová drak, když ho bolí zub a páťáci nám zahráli pohádku Princezna Koloběžka. VI. A proměnila podium v silnici plnou aut. VIII. A nás bavila svými vtipy a scénkou. Také jsme nahlédli do školních lavic – do prvního školního dne prvňáčků. Třída IX. A nás svojí humornou scénkou přesvědčila o tom , že i malý začínající školáček může mít o škole úplně jinou představu. Velký obdiv patřil i žákům Základní umělecké školy a také Dětské cimbálové muzice.

Děkujeme všem účinkujícím dětem a učitelům, kteří s nimi vystoupení připravili. Velký dík patří i určeným žákům ze sedmých, osmých a devátých tříd, protože s velkou ochotou pomáhali chystat nářadí a mikrofony během celého představení. Jiní zase ochotně pomáhali v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ za pomoc při průběhu tohoto programu a za zajištěné občerstvení pro rodiče a děti. Děkujeme zvukařům Ing. Jiřímu Novákovi a Ing. Aleši Blahůškovi za výborné ozvučení a osvětlení pódia. Nemalé poděkování patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili. Věříme, že i v příštím roce se u této příležitosti opět sejdeme v tak hojném počtu.

Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy (www.zsstrani.cz). I letos budou mít žáci možnost zakoupit si ve škole DVD.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek