Archiv


Polem nepolem

Den dětí proběhl opožděně ve středu 9. 6. 2010. Za velmi pěkného počasí využily děti z I. stupně dopravní hřiště a celý areál školy k mnoha zajímavým soutěžím s dopravní tématikou. Kromě teoretických úkolů prokazovali žáci i praktické dovednosti na kole. Řešili dopravní situace na dopravním hřišti a nechyběla ani jízda zručnosti.

 
 

Žáci II. stupně absolvovali tradiční branný závod "Polem nepolem". Sříleli ze vzduchovky, plnili úkoly s tématikou zdravotní, přírodovědnou, úkoly z topografie. Překonávali vodní tok po laně a házeli granátem na cíl. Dětský den byl prosáknut vůni opékajících se špekáčků.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek