Archiv


17. 9. 2010 by se František Hrubín dožil 100 let…

Proto jsme ve středu  29. září 2010 zamířili do školní knihovny, abychom na tohoto významného člověka zavzpomínali a dozvěděli se o tom, co ovlivnilo jeho spisovatelskou dráhu.

 
 

Přivítala nás paní učitelka Marie Kloudová, která nám na úvod představila Františka Hrubína na fotografii, a pak začala vyprávět o jeho dětství v Lešanech v Posázaví a v Chlumu u Třeboně. Právě zážitky z dětství a venkovská příroda byly častými motivy jeho děl.

Než se stal roku 1946 spisovatelem z povolání, pracoval jako knihovník a později se také podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška. Postupně jsme se dozvěděli, že František Hrubín psal poezii pro děti (Říkejte si se mnou, Kuřátko a obilí), ale i pro dospělé (Jobova noc, Hirošima), je autorem pohádek (Špalíček pohádek), básnických skladeb (Romance pro křídlovku), ale i dramat, z nichž nejznámější je Kráska a zvíře.

Když nám paní učitelka Kloudová začala předčítat některé jeho verše, mnozí z nás se vrátili do dětských let, protože si vzpomněli na to, když jim tyto verše čítávala jejich maminka nebo babička.

Ještě jednu důležitou věc jsme si díky povídání paní učitelky Kloudové uvědomili. Pan František Hrubín, národní umělec, měl velký cit pro vlastenectví, měl rád svoji zem. To je velká výzva pro nás pro všechny. Paní učitelko Kloudová, děkujeme.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek