Archiv


Bible včera, dnes a zítra

V úterý 5.10.2010 jsme i my, žáci II. stupně, měli možnost navštívit putovní výstavu s názvem: „Bible včera, dnes a zítra“, která během Týdne knihoven probíhala v multifunkčním sále naší školy.

 
 

Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí… Bible vznikala asi 1 600 let, psali ji lidé z různých společenských vrstev (řemeslníci, rybáři, lékaři, panovníci). Bible je soubor několika knih, obsahuje převážně příběhy, písně, ale také proroctví, dává nám rady, jak se máme chovat k lidem, jak máme žít. Měli jsme příležitost slyšet ukázky ze Starého a Nového zákona.

Mezi vystavovanými biblemi byly i zvláštní exponáty: nejmenší bible o rozměru 33 mm; bible, jejíž jednotlivé knihy byly napsány každý v jiném jazyce; Markovo evangelium na cigaretovém papírku; bible vytištěná na voděodolném papíru, svitek z Jeruzaléma a velmi známá a vzácná Bible kralická.

Na závěr besedy někteří naši spolužáci vyhráli nahrávku NZ pro MP3 přehrávač nebo knihu Zlaté ruce, která vypráví životní příběh Bena Carsona, když dokázali podle mapy zjistit, jak se jmenoval a kolika let se dožil nejstarší biblický muž.

Bible vždy byla, je a bude nejčtenější a nejprodávanější knihou na celém světě.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek