Archiv


Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas …

V rodném listu autora této lyrickoepické básně, kterou zná bezpochyby každý Čech, stojí v kolonce datum narození 16. 11. 1810.

Dnes, 16.11.2010, jsme si chtěli toto významné výročí, dvě stě let od básníkova narození, připomenout. Strávili jsme hodinu literatury ve školní knihovně povídáním o jeho životě a díle. Paní učitelka Marie Kloudová si pro nás připravila velmi poutavé povídání o době, ve které Karel Hynek Mácha žil. Přiblížila nám události, které provázely jeho osud, ale i skutečnosti vzniku jeho nejznámějšího díla „Máj“.

 
 

Svým chováním a jednáním Mácha pobuřoval a provokoval. Neklidný a plný zvratů byl i jeho krátký život.

Radost z narození syna brzy vystřídala nemoc, kterou si přivodil při hašení požáru v Litoměřicích, když se napil závadné vody. Krátce nato onemocněl horečkou a zimnicí. Pravděpodobně se jednalo o příznaky cholery, na jejíž následky 6.11.1836 zemřel. Jeho pohřeb se konal o dva dny později – 8. 11. 1836, v den, kdy se měl oženit s matkou svého syna Lori Šomkovou.

Přestože jeho život byl poměrně krátký, jeho dílo je nesmrtelné. Stejně jako je nesmrtelná láska, je nesmrtelný i máj – měsíc lásky, který zamilovaní každoročně slaví v Praze na Petříně právě u sochy Karla Hynka Máchy.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek