Archiv


Výběrové řízení

Ve dnech 12.-13.dubna 2011 se uskuteční výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí školní jídelny. Všichni žadatelé  byli písemně i telefonicky informování o datu, hodině a průběhu.

 
 

Výběrová komise, která sestaví pořadí nejvhodnějších uchazečů,  bude pracovat v následujícím složení:

Mgr.Ondřej Benešík, starosta obce Strání  -  předseda komise
PhDr.Ludmila Páčová, personalistka  -  zapisovatel, člen komise
Mgr.Alena Žďárská, člen vedení ZŠ a ZUŠ Strání  -  člen komise
Marie Jurtíková, vedoucí kuchařka  -  člen komise

Pořadí nejvhodnějších kandidátů bude předáno ředitelce školy, která nabídne pracovní smlouvu tomu, kdo obsadí první pozici.
Všichni  uchazeči budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek