Archiv


Zlatý Ámos 2011

V současné době probíhají regionální kola ankety  o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2011. Je jich celkem šest v různých místech republiky. V  letošním , 18.ročníku, bojuje v těchto kolech o postup do republikového semifinále 15 učitelů a 52 učitelek (podrobnosti o organizaci, pravidlech  a probíhajících regionálních kolech se dočtete na www.zlatyamos.cz ).

 
 

V regionálním kole, které se uskutečnilo  1.února 2011 v prostorách krajského úřadu ve Zlíně, zvítězila naše paní učitelka, Mgr.Ivana Bartoňová ( více na www.kr-zlinsky.cz ).

Do soutěže ji nominovaly žákyně VIII.A třídy Klaudie Čaňová, Nikola Popelková a Kateřina Nuzíková.

Stala se pro ně nezapomenutelnou paní učitelkou, která je vedla od první do páté třídy.

Je velmi potěšitelné zjištění, že máme žáky, kteří umí ocenit práci nás, učitelů, tímto způsobem. Je velmi potěšitelné zjištění nás, jejich učitelů, že naše práce přináší ovoce v podobě  samostatných a organizačně schopných žáků. Přihláška do  soutěže totiž  není  jen pouhé  vyplnění předepsaného listu. Daleko důležitější je zajímavě   popsat a  zdůvodnit nominaci a  tím zaujmout porotu. Jedině tak je možné, aby nominovaný kandidát postoupil do regionálního kola.

 A to se výše zmíněným dívkám plně podařilo!

Nic neponechaly náhodě a velmi pečlivě se chystaly na regionální  kolo. S přípravou jim pomohly paní učitelky Petra Popelková Alena Bemerová a Iva Stupková, kterým tímto  děkuji.

Je pochopitelné, že v době konání regionálního kola ve Zlíně   pedagogický sbor a žáci školy  drželi našim zástupcům „palce“. Vítězství paní učitelky Ivy Bartoňové je důkazem vzájemné  úcty a pravé spolupráce žáků a jejich „Ámosky“.

Velmi Vám, milá Klaudie, Nikolko a  Katko,  děkuji za neopakovatelný pocit při poslechu zprávy  o výsledku .

Tobě, paní učitelko Ivanko,  přeji mnoho žáků, pro které budeš  jen  „jejich“ paní učitelkou.

A v  národním semifinále, které proběhne  začátkem března v Praze, Ti všichni budeme držet „palce“.

Zlatý Ámos jsi pro nás už nyní!

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek