Archiv


Den Země

Dne 20. dubna si naše škola připomněla Den Země. Tématem tohoto roku byla pro naši školu půda. Žáci na prvním stupni vypracovávali úkoly týkající se tématu půda, a také vyrazili na terénní exkurze, kde se seznamovali s jarní flórou a faunou. První třídy vyrazily do okolí školy, druhý ročník podnikl vycházku na Štrbáň, třeťáci a čtvrťáci si vyšli do Jablonic a pátý ročník směrem na Kyselku. Žáci pomáhali cestou přírodě od plastů, které ochotně sbírali.

 
 

Žáci druhého stupně byli rozděleni tak, že šestý a sedmý ročník téma půda zpracovával ve 4 blocích projektového vyučování. V bloku jazyka českého se snažili porozumět pojmům jenž souvisejí s půdou, tvořili křížovky, básničky a další aktivity. V jazyce anglickém překládali související slova z jazyka českého a pracovali na interaktivním programu. V bloku zeměpis-matematika zmapovali sesuvy v okolí školy, provedli jejich změření a další zajímavé úkoly. Ve výtvarném bloku se snažili porozumět vzniku světa  z různých bájí a toto vyjádřit prostřednictvím výtvarné práce.

     Žáci osmého a devátého ročníku prošli naučnou stezkou a přímo v terénu  poznávali lesní hrabanku, určovali půdní živočichy, měřili hustotu půdy, všímali si složení a typů půd. Cestou sbírali plastový odpad.

     Celý dne nám přálo krásné, slunečné  a teplé počasí, čímž se nám příroda odměnila za  naši práci.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek