Archiv


Mapa školy

V letošním školním roce jsme zrealizovali dotazníkové šetření Mapa školy, které připravila a celkovou analýzu provedla společnost Scio.

 
 

Popis projektu


Projekt Mapa školy je realizován pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření, které je zaměřeno na zmapování školního klimatu, tedy vzájemné vztahy, jednotlivé postoje a představy žáků, rodičů a učitelů školy. Většina otázek v dotaznících je tzv. uzavřená, respondenti tedy vybírají jednu či více odpovědí z nabídnutého seznamu. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňuje své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.


Obsah šetření


Šetření se zaměřuje na tyto oblasti:

  • cíle školy
  • školní vzdělávací programy
  • výběr školy
  • spokojenost se školou
  • kvalita a forma výuky
  • hodnocení

V přílohách najdete stručné zhodnocení tohoto projektu.

 
Přiložené soubory
Mapa_2.jpg
 
Mapa_1.jpg
 
Mapa_3.jpg
 
Mapa_4.jpg
 
Tvorba INTERNETOvých stránek