Archiv


Dopravní soutěž

Dne 1. června 2011 v dopoledních hodinách se konala pro žáky prvního stupně na školním hřišti Dopravní soutěž.

 
 

Děti soutěžily ve třech kategoriích. Nejmladší kategorii „Ovečky“ obsadili  prvňáčci. Žáci druhých a třetích tříd tvořili druhou kategorii a soutěžili pod názvem „Pejsci.“ Tyto dvě nejmladší kategorie plnily  úkoly chodce jako účastníka silničního provozu. Třetí kategorie byla sestavena z žáků čtvrtých a pátých tříd a soutěžili pod názvem „Draci.“ Tato nejstarší kategorie si ověřovala, do jaké míry  zvládá základní pravidla silničního provozu v roli cyklisty. Většinou pětičlenné skupinky žáků různých kategorií museli projít čtyřmi stanovišti, kde společně plnily zadané  úkoly. Žáci řešili různé otázky s dopravní tématikou, jednoduché dopravní situace chodce a cyklisty a také si ověřili znalost dopravních značek. Nelehký byl  praktický úkol – projet bezchybně na kole (kategorie Draci) či koloběžce (kategorie Ovečky a Pejsci) již předem připravenou trasu plnou překážek. Během soutěže si děti opekly špekáčky. Vítězové jednotlivých kategorií byli na konci soutěže odměněni diplomem a drobnými  cenami. Ještě jednou vítězným družstvům gratulujeme.  Všem účastněným dětem a také jejich učitelům děkujeme za vzorný průběh celé soutěže. Tato soutěž se každoročně pořádá u příležitosti Dne dětí. Chceme tímto alespoň z části přispět k menší nehodovosti dětí na silnicích a zabránit jejich úrazům.Věříme, že si žáci rádi zasoutěží v podobných úkolech i příští rok.

Děkujeme paní Petře Hrbákové za sladkosti, které věnovala  dětem k jejich svátku – ke Dni dětí.

Výsledky najdete v příloze.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek