Archiv


Den v britské škole

Ve dnech 3. - 11.10.2011 proběhl ve třetí třídě projekt pod názvem: „Den v britské škole,“  jehož cílem bylo prožít den v duchu britské základní školy. Žáci se společně po celý týden na tento den připravovali tím, že se seznamovali s tamní kulturou, reáliemi a zvyky v britské základní škole.

 
 

Prodiskutovali nošení uniforem, sami si navrhli, jak by vypadaly uniformy v jejich škole. Projekt vyvrcholil posledním dnem, kterým nás provázel britský lektor Andrew Napthine. Všechny děti si oblekly uniformy, začalo se angličtinou, zpěvem, pak jsme společně ve školní kuchyňce připravili pravý britský čaj, sendviče, a poté se děti na školním hřišti seznámily s pravidly britské hry kriket, kterou si všichni zahráli a moc se jim líbila. Na závěr proběhla lekce matematiky v angličtině a konverzace s Andym. Velký úspěch měla píseň „My Bonnie Lies Over The Ocean,“ kterou Andy doprovázel hrou na kytaru. Projekt se dětem líbil a všichni se těšíme na Andyho příští návštěvu, na které nás seznámí s vánočními zvyklostmi v Británii. Děkujeme také paní učitelce Bartoňové, která nám pomáhala s výtvarnými činnostmi.

Více ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek