Archiv


Den Země

Naše škola se i letos zapojila do oslav Dne Země.  Tématem tohoto roku byly rostliny. Žáci 6. a 7. ročníku zažili v úterý 24. 4. projektové vyučování rozdělené do 4 výukových bloků a netradičně pracovali s tématem rostliny v bloku AJ, Čj, Vv a Př-Z. 

 
 

Žáci 8. a 9. ročníku zpracovávali téma rostliny během terénní exkurze naučnou stezkou.   Ve čtvrtek žáci prvního stupně poznávali blízké okolí školy, určovali léčivé byliny, sbírali rostliny do herbáře a vnímali význam rostlin pro člověka.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek